Marketing online: hướng dẫn xây dựng bộ máy marketing tự động

Marketing online: hướng dẫn xây dựng bộ máy marketing tự động

Marketing tiếp thị quảng cáo là tất cả những kỹ năng mà những ai bán hàng kinh doanh đều cần đến. Nếu không biết marketing thì sản phẩm có tốt đến chừng nào thì cũng khó mà có những bứt phá trong doanh số. Marketing online ngày nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, marketing online giúp chúng ta tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo sức lan tỏa đến khủng khiếp.

Facebook: Theo dõi Huy: Website:
#Marketing
#BanHang
#QuangCao